تماس با ما

ارتباط با ما

شهرك غرب تقاطع دادمان و فلامك ( ضلع جنوب شرقى )
مشاهده در نقشه
بیمارستان عرفان نیایش
شنبه و پنجشنبه:۸ تا ۱۲ چهارشنبه: ۲ تا ۵
مشاهده در نقشه

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

ارتباط با ما
Contact - fa

برای دریافت نوبت یا پرسیدن سوال از پزشک به لینک های مربوطه مراجعه کنید

در غیر اینصورت درخواست خود در این بخش نوشته و ارسال کنید