نظر بیماران بعد از عمل اسلیو

مصاحبه های دکتر عنبرا در برنامه های مختلف

نظر بیماران بعد از عمل اسلیو

مصاحبه های دکتر عنبرا در برنامه های مختلف

بر خلاف اونچه که همه بهم میگفتن بعد عمل اسلیو نه تنها افسرده نشدم بلکه شاداب تر هم شدم از دکتر عنبرا و تیم فوق العاده شون تشکر می کنم