نظر بیماران بعد از عمل اسلیو

برای افرادی که به فکر جراحی لاغری هستند، هیچ چیز مانند شنیدن تجربیات کسانی که عمل اسلیو معده انجام داده اند مفید نخواهد بود. با شنیدن تجربیات این افراد و دیدن استایل جدید آن ها، شما دید بهتری نسبت به روزهای خوبِ بعد از عمل پیدا خواهید کرد. در واقع شما با کسی که همدردتان هست طرف هستید، کسانی که مانند شما روزهای دشوارِ چاق بودن را از سر گذرانده اند و تمام چالش های زندگی کردن با آن را تجربه کرده اند. آن ها دقیقا هم‌جنس خودتان هستند که اکنون پس از عمل اسلیو معده به وزن ایده آل رسیده اند، با بیماری های مرتبط با چاقی تقریبا خداحافظی کرده اند و امید به زندگی شان چندین برابر افزایش یافته.
مشاهده همه نظرات

آخرین ویدئوها

دسته بندی مهم دیگر وبسایت دکتر عنبرا، دسته ویدئوهاست. در این بخش از وبسایت، ویدئوهای آموزشی که توسط دکتر عنبرا تهیه شده است درج شده و نظرات بیماران پیرامون انواع عمل های لاغری نیز گنجانده شده است.

سایر

دسته بندی مهم دیگر وبسایت دکتر عنبرا، دسته ویدئوهاست. در این بخش از وبسایت، ویدئوهای آموزشی که توسط دکتر عنبرا تهیه شده است درج شده و نظرات بیماران پیرامون انواع عمل های لاغری نیز گنجانده شده است.