در صورت تمایل به شرکت در دورهمی آموزشی دکتر عنبرا با قرعه کشی عمل رایگان (یا بازگشت هزینه عمل) با توجه به ظرفیت محدود حتما قبل از حضور ثبت نام کنید.:

amoozesh