بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان عرفان هزینه درمان چاقی یا بخشی از آن را تقبل می کند؟

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان عرفان هزینه درمان چاقی یا بخشی از آن را تقبل می کند؟

۷ اسفند ۹۶

پرسش :
آیا بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان عرفان، هزینه عمل لاپاروسکوپی درمان چاقی یا بخشی از آن را تقبل می کند؟

پاسخ:
اگر BMI (توده شاخص بدنی)  شما بیشتر از 40 باشد بیمه بخشی از آن را تقبل می کند طریقه محاسبه BMI با اطلاع از قد و وزن مشخص می شود.