هزینه جراحی اسلیو(لاپاراسکوپی) معده و طول درمان چقدر و این عمل قابلیت بازگشت دارد؟

هزینه جراحی اسلیو(لاپاراسکوپی) معده و طول درمان چقدر و این عمل قابلیت بازگشت دارد؟

۱۷ اسفند ۹۶

پرسش :
هزینه جراحی اسلیو (لاپاراسکوپی) معده و طول درمان آن چقدر و قابلیت بازگشت دارد؟

پاسخ:
هزینه جراحی لاغری،  اسلیو معده با توجه به وسایل مصرفی  20 الی 26 میلیون تومان می باشد، یک هفته طول درمان دارد. خیر این عمل قابل بازگشت نیست و عوارضی ندارد.