برای دیدن نظرات بیماران دکتر عنبرا و صدها نمونه جراحی لاغری به اینستاگرام ما بپیوندید مشاهده اینستاگرام

هزینه جراحی بای پس چقدر است؟

۱۸ اسفند ۹۶
پرسش :
هزینه جراحی لاغری بای پس چقدر است؟
الدکتور عنبرا :
هزینه عمل لاغری بای پس 16 الی 18 میلیون می باشد.