هزینه جراحی بای پس چقدر است؟

هزینه جراحی بای پس چقدر است؟

۱۸ اسفند ۹۶

پرسش :
هزینه جراحی لاغری بای پس چقدر است؟

پاسخ:
هزینه عمل لاغری بای پس 16 الی 18 میلیون می باشد.