برای دیدن نظرات بیماران دکتر عنبرا و صدها نمونه جراحی لاغری به اینستاگرام ما بپیوندید مشاهده اینستاگرام

مدت بیهوشی در جراحی لاغری چقدر است؟

۲ بهمن ۹۶
پرسش :
مدت بیهوشی در جراحی لاغری چقدر است؟
الدکتور عنبرا :
با توجه به این که این جراحی لاغری کمتر از یک ساعت طول می کشد لذا کل زمان بیهوشی نیز کمتر از یک ساعت طول می کشد ولی یک تا 2 ساعت زمان ریکاوری نیاز است.