عمل جراحی لاغری (به روش اسلیو معده) چقدر طول می کشد ؟

عمل جراحی لاغری (به روش اسلیو معده) چقدر طول می کشد ؟

۱۲ دی ۹۶

پرسش :
عمل جراحی لاغری (به روش اسلیو معده) چقدر طول می کشد ؟

پاسخ:
کمتر از یک ساعت