در عمل اسلیو ما باید کل مبلغ عمل را پرداخت کرده وبعد پول خود را از بیمه دریافت نماییم؟

۸ اسفند ۹۷
پرسش :
آیا عمل اسلیو در بیمارستان شما با بیمه دانا یا تامین اجتماعی انجام میگردد؟ منظور اینکه به صورت انلاین یا با معرفی نامه بخشی از هزینه عمل توسط بیمه در همان بیمارستان کسر میگردد یا ما باید کل مبلغ عمل را پرداخت کرده وبعد پول خود را از بیمه دریافت نماییم؟
دکتر عنبرا :
پرداخت هزینه جراحی لاغری به این صورت است که ابتدا در بیمارستان خصوصی عرفان پرداخت انجام می شود و بعد از گذراندن مراحل عمل اسلیو معده با بردن معرفی نامه خود به مرکز بیمه درصدی از هزینه را از بیمه مربوطه دریافت می کنید.