درمورد هزینه عمل اسلیو معده و اینکه معمولا چند روز بیمار در بیمارستان بستری باشه؟

۷ اسفند ۹۷
پرسش :
درمورد هزینه عمل اسلیو معده  و اینکه معمولا چند روز پس از عمل بیمار بایستی که در بیمارستان بستری باشه توضیحاتی بفرمایید؟
دکتر عنبرا :
هزینه جراحی لاغری اسلیو 20 تا 26 میلیون بسته به منگنه های که استفاده می شود متفاوت است، بعد از انجام عمل حدود دو روز در بیمارستان بستری هستید.