درد بعد از جراحی لاغری چقدر است؟

درد بعد از جراحی لاغری چقدر است؟

۱ بهمن ۹۶

پرسش :
درد بعد از جراحی لاغری چقدر است؟

پاسخ:
با توجه به اینکه این عمل از طریق لاپاراسکوپی (چند سوراخ 5 میلیمتری) انجام می شود  لذا در چندانی بعد از عمل وجود نداشته و قابل کنترل می باشد.