جراحی لاغری از چه سنی تا چه سنی قابل انجام است؟

۴ بهمن ۹۶
پرسش :
جراحی لاغری از چه سنی تا چه سنی قابل انجام است؟
دکتر عنبرا :
منابع علمی انجام سن این عمل را از 8 سال تا 65 سالگی توصیه می کنند.