جراحی لاغری از چه سنی تا چه سنی قابل انجام است؟

جراحی لاغری از چه سنی تا چه سنی قابل انجام است؟

۴ بهمن ۹۶

پرسش :
جراحی لاغری از چه سنی تا چه سنی قابل انجام است؟

پاسخ:
منابع علمی انجام سن این عمل را از 8 سال تا 65 سالگی توصیه می کنند.