تفاوت وسایل عمل بای پس در چی هست بعضی ها میگن جز امریکایی بقیه بدرد نمیخوره؟

۱۸ دی ۹۷
پرسش :
تفاوت وسایل عمل بای پس در چی هست بعضی ها میگن جز امریکایی بقیه بدرد نمیخوره؟
دکتر عنبرا :
کیفیت تجهیزاتی که برای جراحی بای پس معده انجام می گیرد متفاوت است.