تا چند وقت بعد از عمل بای پس کلاسیک نباید قلیان ومشروب استفاده کرد؟

۹ اردیبهشت ۹۸
پرسش :
تا چند وقت بعد از عمل بای پس کلاسیک نباید قلیان ومشروب استفاده کرد؟
دکتر عنبرا :
تا دو ماه بعد از انجام جراحی بای پس معده باید مصرف مشروبات الکلی و قلیان را قطع کنید.