با عمل اسلیو دکتر آیا تنبلی تخمدان هم رفع میشه روی نازایی تاثیر داره؟

۱۶ مهر ۹۸
پرسش :
با عمل اسلیو دکتر، آیا تنبلی تخمدان هم رفع میشه روی نازایی تاثیر داره؟
دکتر عنبرا :
مشکل تنبلی تخمدان در بارداری بی تاثیر نیست، با اسلیو مشکلاتتان درمان می شود، اگر می خواهید برای بارداری اقدام کنید ابتدا باید برای درمان چاقی آماده شوید و بعد به سراغ درمان نازایی بروید چاقی زیاد در ناباوری مهم است اضافه وزن داشتن، هم برای مادر و هم کودک خطرات زیادی را به همراه دارد.