آیا چاقی برگشت دارد ؟

آیا چاقی برگشت دارد ؟

1 نوامبر 17

پرسش :
آیا چاقی برگشت دارد ؟ یعنی بعد از جراحی لاغری امکان دارد که دوباره چاق شوم؟

پاسخ:
در صورتی که جراحی به صورت صحیح انجام شده باشد و بیمار رژیم بعد از عمل را رعایت بکند برگشت ندارد.