مراقبت از بخیه

 جای

جای بخیه بعد از جراحی لاغری

3 فوریه 19 مطالب لاپاروسکوپی
بیشتر جراحی های لاغری جای بخیه های کوچک ( در صورت انجام لاپاراسکوپی) یا بزرگی(در صورت انجام جراحی باز) را […]
مشاهده