سرطان تخمدان پیشرفته

 سرطان تخمدان

سرطان تخمدان چیست ؟ آیا امکان سرطانی شدن کیست تخمدان وجود دارد؟

۱۵ دی ۹۷ مقالات
احتمال تشکیل کیست تخمدان پس از یائسگی به شدت کاهش می یابد. یائسگی، دوره ای از زندگی خانم هاست که […]
مشاهده