حاملگی با کیست تخمدان

 زایمان بعد از جراحی لاغری

آیا با وجود کیست تخمدان می توان باردار شد؟

9 ژانویه 19 مقالات
کیست تخمدان کیسه ای پر از مایعات است که داخل یا روی تخمدان ها تشکیل می شود. کیست های تخمدان […]
مشاهده