بیمه تکمیلی چقد ازهزینه عمل روپرداخت میکنه بعد عمل چقد لاغر میشم؟

بیمه تکمیلی چقد ازهزینه عمل روپرداخت میکنه بعد عمل چقد لاغر میشم؟

۱۲ اردیبهشت ۹۷

پرسش :
بیمه تکمیلی چقد از هزینه عمل رو پرداخت میکنه بعد عمل چقد لاغر میشم؟

پاسخ:
40 درصد وزنی که الان دارید را کم می کنید، بستگی به سقف بیمه شما دارد که چقد از هزینه های شما را پرداخت کند.