آیا کسانی که این عمل رو انجام میدهند، طول عمرشون کوتاه میشه و این عمل عوارض زیادی داره؟

آیا کسانی که این عمل رو انجام میدهند، طول عمرشون کوتاه میشه و این عمل عوارض زیادی داره؟

۱۱ اردیبهشت ۹۷

پرسش :
آیا كساني كه اين عمل رو انجام ميدهند، طول عمرشون كوتاه ميشه؟

پاسخ:
افرادی که چاق هستند و جراحی اسلیو معده انجام می دهند، حداقل 15 سال بیشتر عمر مفید دارند.