۷۷کیلو وزن دارم، از چه روشی میتونم به وزن ایده آل برسم هزینه چقدر است؟

۷۷کیلو وزن دارم، از چه روشی میتونم به وزن ایده آل برسم هزینه چقدر است؟

23 مارس 17

پرسش :
77کیلو وزن دارم، از چه روشی میتونم به وزن ایده آل برسم هزینه چقدر است؟

پاسخ:
اگر به صورت موضعی چاق هستید لیپو ساکشن ولی اگر بصورت کلی چاق هستید و همیشه در حال رژیم هستید اسلیو انجام بدید.