۷۷کیلو وزن دارم، از چه روشی میتونم به وزن ایده آل برسم هزینه چقدر است؟

۳ فروردین ۹۶
پرسش :
77کیلو وزن دارم، از چه روشی میتونم به وزن ایده آل برسم هزینه چقدر است؟
دکتر عنبرا :
اگر به صورت موضعی چاق هستید لیپو ساکشن ولی اگر بصورت کلی چاق هستید و همیشه در حال رژیم هستید اسلیو انجام بدید.