کیسه صفرامو برداشتم قدم ۱۵۹و وزنم ۱۱۸میباشد عمل بای پس کلاسیک برایم مشکلی ایجاد نمی کند؟

کیسه صفرامو برداشتم قدم ۱۵۹و وزنم ۱۱۸میباشد عمل بای پس کلاسیک برایم مشکلی ایجاد نمی کند؟

۴ اردیبهشت ۹۸

پرسش :
قبلا کیسه صفرامو برداشتم ،کم کاری تیرویید دارم در ضمن فتق ناف هم دارم قدم ۱۵۹و وزنم ۱۱۸میباشد با توجه به موارد ذکر شده عمل بای پس کلاسیک برایم مشکلی ایجاد می کند یا نه؟

پاسخ:
امکان جراحی بای پس معده برای شما فراهم است اما با توجه به شاخص توده بدنی تان که بیشتر از 40 است جراحی اسلیو معده برای شما با توجه مزایایی که نسبت به بای پس معده دارد مناسب تر است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک اسلیو معده بهتر است یا بای پس معده ؟ مراجعه کنید.