کاهش وزن تا چه مدت ادامه می یابد ممکن است از حالت نرمال هم لاغر تر شویم ؟

۳ بهمن ۹۶
پرسش :
کاهش وزن تا چه مدت ادامه می یابد ممکن است از حالت نرمال هم لاغر تر شویم ؟
دکتر عنبرا :
کاهش وزن تا بی ام آی 25 ادامه می یابد و امکان اینکه بیمار دچار لاغری بیش از حد گردد وجود ندارد.