چه درمانی برای من بهتر است که وزنم برنگرده و همیشه ثابت باشه و هزینه اش چقدر می باشد؟

چه درمانی برای من بهتر است که وزنم برنگرده و همیشه ثابت باشه و هزینه اش چقدر می باشد؟

۱۳ اردیبهشت ۹۷

پرسش :
وزن ٧٥ كيلو و قد ١٦٧ میخواهم بدونم چه درماني براي من بهتر است كه وزنم برنگرده و هميشه ثابت باشه و هزينه اش چقدر مي باشد؟

پاسخ:
با این وزن و قد، عمل مناسب شما نیست، ورزش و تغذیه برای شما بهتر است.