تصمیم دارم عمل پلیسه معده انجام بدم آیا عوارضی خواهد داشت؟ هزینه عمل چقدر است؟

تصمیم دارم عمل پلیسه معده انجام بدم آیا عوارضی خواهد داشت؟ هزینه عمل چقدر است؟

12 آوریل 18

پرسش :
تصمیم دارم عمل پلیسه معده انجام بدم آیا عوارضی خواهد داشت؟ هم اینکه بعد از ۲ سال من به وزن اولیه ام برمیگردم یا همیشگی هست؟ هزینه اش چقدر می باشد؟

پاسخ:
خیر این عمل عوارضی ندارد باید رعایت کنید که بازگشت نداشته باشد،  هزینه اخیر عمل پلیسه 9 تا 14 میلیون تومان با توجه به نوع وسایلی که انتخاب می کنید می باشد.