لاغر شدن من بعد از عمل جراحی چاقی (یا همان جراحی لاغری) چقدر طول می کشد ؟

۱۶ دی ۹۶
پرسش :
لاغر شدن من بعد از عمل جراحی چاقی (یا همان جراحی لاغری) چقدر طول می کشد ؟
دکتر عنبرا :
ماه اول 10 تا 15 درصد کاهش وزن پیدا می کند. 30% وزن در عرض سه الی 6 ماه کم می شود اما کاهش وزن می تواند تا 2 سال ادامه پیدا کند.