شما در بیمارستان های دولتی هم عمل اسلیو رو انجام میدید؟

۲۴ بهمن ۹۷
پرسش :
شما در بیمارستان های دولتی هم عمل اسلیو رو انجام میدید؟
دکتر عنبرا :
خیر جراحی های لاغری فقط در بیمارستان خصوصی عرفان انجام می شوند