شما در بیمارستان های دولتی هم عمل اسلیو رو انجام میدید؟

شما در بیمارستان های دولتی هم عمل اسلیو رو انجام میدید؟

۲۴ بهمن ۹۷

پرسش :
شما در بیمارستان های دولتی هم عمل اسلیو رو انجام میدید؟

پاسخ:
خیر جراحی های لاغری فقط در بیمارستان خصوصی عرفان انجام می شوند