ساکن تهران نیستم، چطور میتونم بدون حضور در تهران مشاوره قبل از عمل بشم؟

ساکن تهران نیستم، چطور میتونم بدون حضور در تهران مشاوره قبل از عمل بشم؟

۲۲ اسفند ۹۶

پرسش :
 ساكن تهران نيستم، چطور ميتونم بدون حضور در تهران مشاوره  قبل از عمل بشم؟

پاسخ:
سلام با شماره 09014966767 تماس بگیرید