زایمان سزارین داشتم الان بعد از گذشت چندسال شکمم شل شده ورم معده دارم چکار کنم

زایمان سزارین داشتم الان بعد از گذشت چندسال شکمم شل شده ورم معده دارم چکار کنم

۷ مهر ۹۷

پرسش :
قدم ۱۶۴ وزنم ۷۷،  ۱۲ سال پیش یه زایمان سزارین داشتم الان بعد از گذشت چندسال شکمم شل شده و ظاهرش برام اذیت کننده است کمی هم ورم معده دارم شما چه توصیه ای برای بنده دارید?

پاسخ:
با این قد و وزن اگر فقط شکم دارید بهتر است جراحی ابدومینوپلاستی انجام دهید.