برای جلوگیری از آویزان شدن پوست پس از جراحی چه کاری می توان انجام داد ؟

۱۳ دی ۹۶
پرسش :
برای جلوگیری از آویزان شدن پوست پس از جراحی چه کاری می توان انجام داد ؟
دکتر عنبرا :
ماهیت کاهش وزن تدریجی بعد از عمل اسلیو نسبت به سایر روش ها این امکان را می دهد که پوست بیش از حد آویزان نشود که البته ورزش مرتب و استخر به طور چشمگیری در کاهش آویزان شدن پوست کمک کننده است.