بعد از جراحی لاغری به هیچ عنوان نمیشه حتی به صورت موردی و کم در ماه مشروبات الکلی نوشید؟

بعد از جراحی لاغری به هیچ عنوان نمیشه حتی به صورت موردی و کم در ماه مشروبات الکلی نوشید؟

۲۴ اردیبهشت ۹۷

پرسش :
شنیدم بعد از جراحی اسلیو و یا بای پس تا آخر عمر به هیچ عنوان نمیشه حتی به صورت موردی و کم در ماه مشروبات الکلی مصرف کرد و من چون زیاد به مسافرت های خارج از کشور میرم این موضوع تبدیل به دغدغه شده برام آیا این قضیه حقیقت داره؟

پاسخ:
دو ماه بعد از جراحی اسلیو معده میتوانید مشروب مصرف کنید.