جراحی اسلیو انجام شده نشت کرده برای سوراخ معده استنتاج گذاشتن امکان بهبودی وجود دارد?

جراحی اسلیو انجام شده نشت کرده برای سوراخ معده استنتاج گذاشتن امکان بهبودی وجود دارد?

۱۹ اسفند ۹۷

پرسش :
خانم بنده عمل جراحی اسليو انجام داده نشت کرده و منجر به عفونت شده پس از یک ماه درمان عفونت رفع شده و برای سوراخ معده استنتاج گذاشتن تا چه حد امکان بهبودی وجود دارد?

پاسخ:
بهتر است با پزشک خودتان مشورت کنید چون ما از پرونده و اوضاع بیمار شما چیزی نمیدونیم و در رابطه با نشتی اسلیو معده نمیتونیم نظر قطعی بدهیم.