جراحی اسلیو انجام شده نشت کرده برای سوراخ معده استنتاج گذاشتن امکان بهبودی وجود دارد?

۱۹ اسفند ۹۷
پرسش :
خانم بنده عمل جراحی اسليو انجام داده نشت کرده و منجر به عفونت شده پس از یک ماه درمان عفونت رفع شده و برای سوراخ معده استنتاج گذاشتن تا چه حد امکان بهبودی وجود دارد?
دکتر عنبرا :
بهتر است با پزشک خودتان مشورت کنید چون ما از پرونده و اوضاع بیمار شما چیزی نمیدونیم و در رابطه با نشتی اسلیو معده نمیتونیم نظر قطعی بدهیم.