بیمارانی که از شهرها یا کشورهای دور برای جراحی لاغری می آیند چقدر باید در تهران اقامت داشته باشند؟

۱۳ دی ۹۶
پرسش :
بیمارانی که از شهرها یا کشورهای دور برای جراحی لاغری می آیند چقدر باید در تهران اقامت داشته باشند؟
دکتر عنبرا :
بیمارانی که از راه دور می آیند پس از یک هفته می توانند به کشور یا شهر خود برگردنند.