بعد از عمل اسلیو، دو طرف معده که توسط منگنه بهم متصل شده اند بهم جوش میخورند

بعد از عمل اسلیو، دو طرف معده که توسط منگنه بهم متصل شده اند بهم جوش میخورند

۴ اسفند ۹۷

پرسش :
بعد از عمل اسلیو، دو طرف معده که توسط منگنه بهم متصل شده اند مثل بخیه پوست بهم جوش میخورند ؟ یا اینکه توسط منگنه ها برای همیشه به هم متصل می مانند؟

پاسخ:
در آخرین مراحل جراحی اسلیو معده بعد از برداشتن  قسمت زیادی از معده، قسمت باقی مانده با منگنه های جراحی بسته می شود و جوش میخورند.