بعد از عمل اسلیو، دو طرف معده که توسط منگنه بهم متصل شده اند بهم جوش میخورند

۴ اسفند ۹۷
پرسش :
بعد از عمل اسلیو، دو طرف معده که توسط منگنه بهم متصل شده اند مثل بخیه پوست بهم جوش میخورند ؟ یا اینکه توسط منگنه ها برای همیشه به هم متصل می مانند؟
دکتر عنبرا :
در آخرین مراحل جراحی اسلیو معده بعد از برداشتن  قسمت زیادی از معده، قسمت باقی مانده با منگنه های جراحی بسته می شود و جوش میخورند.