اگر با صلاحدید شما من کاندید بای پس معده باشم، این عمل در کجا وبا چه هزینه ای انجام میگیره؟

اگر با صلاحدید شما من کاندید بای پس معده باشم، این عمل در کجا وبا چه هزینه ای انجام میگیره؟

۲۹ دی ۹۷

پرسش :
اگر با صلاحدید شما من کاندید بای پس معده باشم، این عمل در کجا وبا چه هزینه ای انجام میگیره؟

پاسخ:
جراحی بای پس معده توسط دکتر عنبرا در بیمارستان عرفان نیایش می توانید انجام دهید هزینه جراحی لاغری با توجه به مواد مصرفی متغییر می باشد.