انجام عمل پلیسه بیمه تکمیلی رو شامل میشه؟ هزینه عمل پلیسه چقدر است؟

۲۷ بهمن ۹۷
پرسش :
۲۵ سالم هست قدم ۱۶۹ وزنم ۸۴ میخواستم بدونم شرایط انجام عمل پلیسه رو دارم آیا بیمه تکمیلی رو شامل میشه؟ هزینه عمل پلیسه چقدر است؟
دکتر عنبرا :
هزینه جراحی لاغری پلیسه حدوداً 14 میلیون تومان با توجه به نوع وسایلی که انتخاب می کنید می باشد، بیمه تکمیلی هزینه پلیسه رو تقبل نمی کند.