آیا می‌شود در خانه و خودمان درن جراحی را برداریم ؟چند روز بعد از جراحی؟

آیا می‌شود در خانه و خودمان درن جراحی را برداریم ؟چند روز بعد از جراحی؟

۷ اسفند ۹۸

پرسش :
آیا می‌شود در خانه و خودمان درن جراحی را برداریم ؟چند روز بعد از جراحی و چطوری؟

پاسخ:
بله می توانید خودتان درن جراحی را در منزل بعد از یک هفته خارج کنید اما یک تصویر از درن جراحی باید بگیرید و برای جراح لاغری خود ارسال کنید اگر اوضاع درن خوب باشد اجازه خروج درن جراحی داده می شود.