آیا بعد از عمل اسلیو باید حتما رژیم بگیریم و ورزش کنیم؟ یا نیازی به این دو کار نیست؟

آیا بعد از عمل اسلیو باید حتما رژیم بگیریم و ورزش کنیم؟ یا نیازی به این دو کار نیست؟

۱۶ تیر ۹۸

پرسش :
آیا بعد از عمل اسلیو باید حتما رژیم بگیریم و ورزش کنیم؟ یا نیازی به این دوکار نیست و وزن خودش کم میشه؟

پاسخ:
اجرا کردن یک رژیم غذایی بعد از جراحی لاغری که توسط جراح لاغری تعیین می شود می تواند از بازگشت وزن بعد از جراحی لاغری جلوگیری کند، داشتن ورزش پس از جراحی لاغری و فعالیت های جسمانی برای پایین نگه داشتن وزن به شدت توصیه می شود.