آیا بعد از جراحی لاغری دچار حالت تهوع و استفراغ می شویم؟

آیا بعد از جراحی لاغری دچار حالت تهوع و استفراغ می شویم؟

۱۷ دی ۹۶

پرسش :
آیا بعد از جراحی لاغری دچار حالت تهوع و استفراغ می شویم؟

پاسخ:
حالت تهوع و استفراغ جزء عوارض جراحی اسلیو نیست و بیشتر در روش بای پس رخ میدهد.