برای دیدن نظرات بیماران دکتر عنبرا و صدها نمونه جراحی لاغری به اینستاگرام ما بپیوندید مشاهده اینستاگرام

آیا بعد از جراحی لاغری دچار حالت تهوع و استفراغ می شویم؟

۱۷ دی ۹۶
پرسش :
آیا بعد از جراحی لاغری دچار حالت تهوع و استفراغ می شویم؟
الدکتور عنبرا :
حالت تهوع و استفراغ جزء عوارض جراحی اسلیو نیست و بیشتر در روش بای پس رخ میدهد.