مریم

مریم

۷ بهمن ۹۷ نظرات مراجعه کننده ها

چالش لاغری من
رسیدن به آرزوم با دستان توانمند و حاذق دکتر عنبرا
در مدت ٨ ماه ۴١ کیلو از وزنم روکم کردم

سوالات و نظرات مرتبط با مقاله

نظر یا سوال خود را ارسال کنید

Question - Fa

اگر مراجعه ی حضوری برای شما مقدور نمی باشد می توانید سوالات خود را به صورت آنلاین از دکتر بپرسید

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 205.52MB

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد پر کردن موارد ستاره دار الزامی است